Hoşgeldiniz

FİRMAMIZ ÖZEL ARAÇ MUAYENE HİZMETİ

VERMEKTEDİR...

2013 YILI ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

ARAÇ SINIFLARI

ARAÇ

MUAYENE ÜCRETİ

ARAÇ MUAYENE

HİZMET FİYATLARI

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker

225.00  TL

 

HİZMET BEDELİ 75.00  TL.

 

Otomobil, Minibüs, Kamyonet

165.00   TL

STANDART HİZMET 60.00 TL

ADRESE HİZMET  110.00 TL

Traktör, Motosiklet, Motorlu bisiklet

84.60  TL

STANDART HİZMET 50.00 TL

ADRESE HİZMET    120.00 TL

Fiyatlarımıza araç muayene gecikme bedeli olan aylık % 5 gecikme ve Egzoz muayeneleri dahil değildir..

Araç Muayenesinde Özellikle  Kontrol Edilen Noktalar...

Motor Bölümü Araç Muayenesi: Motor numarasının kontrolu, motor numarası aracın trafik tescil belgesi ile uyumlu olmalıdır, Motor kulaklarının kontrolleri, Akü ve kaput kilit emniyeti kontrolü, Motor kaput kilidinin bozuk olduğu durumlarda araç muayenesinde emniyetsiz kusuru verilmekte olup aracın muayeneden kalmasına engel teşkil etmektedir. Elektrik donanımı, Tesisat ve hortumlar, fren hortumlarınzın yeni olması gerekmektedir, aracın muayenesinde fren hortumlarına özellikle dikkat verilmekte olup hortumlardaki aşınmaya ve çatlamalara ağır kusur verilmektedir. Motor yağ kaçakları..

 

Aydınlatma Sistemi Farların  Kontrolü Araç Muayenesinde: Aracın farlarının

yürürlükteki yönetmeliğe uygun olması ve zenon far olmaması gerekmektedir. Sinyal lambaları, Stop lambaları. far ayarları, Park lambaları, Aracın renk uyumu, Tip onay belgesi, Fren Lambaları.. Araçta bulunan aydınlatma sisteminin  yönetmeliğe uygun olması gerekmekte ve hepsinin tam olarak çalışır durumda olması gerekmektedir. Aracın park lamabası, sinyal lambası, fren lambası ve farlarının yanmaması araç muayenesinde ağır kusurlu kabul edilmekte olup aracın muayene tekrarına kalmasına neden olmaktadır.. Aracın farlarında oluşan çatlaklar ve hasarlar, bağlantı noktalarınfaki hasarlar ağır kusurlu olarak kabul edilmekte olup aracın muayeneden geçmesine engel teşkil etmektedir..

 

Araç Muayenede Güvenlik Sistemi ile İlgili Kontrol Edilen Noktalar: Elektronik Donanım Kontrolu, Abs Fren Sistemi Kontrolu, Abs Lambası Kontrolu,  Esp Kontrolu, Aracın Hava Yastıklarının Kontrolu, Aracın Hava Yastıklarının Lamba Kontrolleri, Hava yastıklarının hasarlı ve patlak olması durumunda araç muayeneden geçememektedir. Yolcu Koruma Sistemlerinin  Kontrolu, Yardımcı Sistemlerin Kontrolleri..

 

Araç Muayenesinde Ön Aks Sisteminin Kontrolü: Aracın ön ve arka yaylarının kontrolleri, Aracın ön ve arka amortisörlerinin kontrolleri, Tekerlek askı sistemlerinin kontrolu, Direksiyon mafsalları ve direksiyon boşkuklarının kontrolü, Direksiyon kutusunun kontrolu direksiyon kutusundaki hıdrolik yağ kacakaları araç muayenesinde ağır kusur verilmektedir.. Diferansiyel vites kutusu yağ kaçakları ve uygunluğu, transmisyon şaftı..

Araç Muayenesinde Tekerlek ve Lastiklerin Kontrolleri: Araç lastiklerinin hasar durumları, Aracın lastiklerinin bağlantı durumları, Araç lastiklerinin ebatları 4 lastik aynı ebatta olması gerekmektedir. Aracın lastiklerinin 1,6 m üzerinde olması gerekmektedir, Lastik ebatları 1,6 m altında olması durumunda araç muayeneden kalır..

 

Araç Muayenesinde Karoserde Kontrol Edilen Yerler; Araçta yapılan uygunsuz tamirat ve tadilatlar,  Kapılar kapı menteşeleri, Kapı kilitleri faal ve çalışır durumda olması gerekmektedir.. Aracın herhangi bir kapısının açılmaması araç muayenesinde emniyetsiz kusur verilmekte olup, aracın muayeneden geçmesine engel teşkil etmektedir. Araç muayenesinde aracın ön ve arka şasilerinde çürük olması durmunda araç muayeneden geçememektedir..

 

Araç muayenesinde Aracın Fren Sisteminin Kontrolu; Abs fren sistemi çalışır durumunda olması gerekmektedir, Abs arıza lambasının yanmaması gerekmekte olup, arıza ışığı araç muayenesinde ağır kusur olarak kabul edilmekte olup aracın muayeneden geçmesine engel teşkil etmektedir.. Aracın Fren balatalarının iyi durumda olması gerekmektedir, aşınma sınırını geçmiş balatalar aracın muayeneden geçmesine engel teşkil etmektedir. Araç Muayenesinde fren sisteminde hava kaçağı veya hıdrolik kaçağı olmamalıdır..  Araç fren sistemininde kademelendirme ve etki, uyum sistemide kontrol edilmektedir.. Aracın fren sisteminde yapılan uygunsuz değişiklik aracın muayeneden kalmasına engel olmaktadır..

 

Araç Muayenesinde Aracın Şasi ve Güç Aktarımı Kontrolleri; Aracın Süspansiyon Sistemi, aracın süspansiyon sisteminde boşluk olması durumunda araç muayeneden kalır, araç muayenesinde, aracın rot kollarında ve itme rot kollarında  boşluk olmaması, tekerleklerde rulman boşluğu olmaması gerekmektedir, bu durumlar araç muayenesinde ağır kusur kabul edilmektedir.. Araçta bulunan yaylar ve amortisörler yönetmeliğe uygun olmalı ve arızalı olmamalıdır.. Araçta bulunan şasi numarası ile araç ruhsatında bulunan şasi numaraları aynı olmalıdır.. Araç muayensinde aracın şasilerinde çürük olmamalıdır, aracın şasilerinde uygunsuz  yapılan değişiklikler ve tadilatlar ağır kusur kabul edilmektedir.. araçta bulunan stabilizatör transmisyon mili manşetleri ve diferansiyellerin kontroleri..

 

Araç Muayenesinde Eğzoz Sisteminin Kotrolü: Aracın muayeneden geçebilmesi için geçerli bir eğzoz muayenenizin olamsı gerekmektedir, eğzoz muayenesi olmayan araçlar, araç muayenesinden kalır.. Aracın egzozunda kaçak olmamsı gerekmektedir. Araçta bulunan katalitik konvertör yönetmeliğe uygun olmalıdır, içi boşaltılan katalitik konventörler araç muayenesinde ağır kusur kabul edilmekte olup aracın muayeneden geçmesine engel teşkil etmektedir. Araçta bulunan susturucunun yönetmeliğe uygun olması gerekemektedir..

 

Araç Muayenesinde İç Kabin ve Sürücü alanının Kontrolu; Araçta bulunan kalorifer sisteminin çalışır durumda olması gerekmektedir.. Ayrıca cam buğu giderme sisteminin çalışır durumda olması gerekmektedir.. araçta bulunan korna çalışır durumda olması gerekmekte olup, ses ahengi bozuk, havalı kornalar araç muayenesinde ağır kusur kabul edilmektedir.. Araçta bulunan takometre çalışır durumda ve mühürlü olması gerekmektedir..

 

Araç Muayenesinde Görüş Şartlarının Kontrolu; Araçta bulunan sileceklerin kontrolu, silecekler çalışır durumda olması gerekmektedir. Aracın Cam yıkama sisteminin kontrolu, yıkama sistemi çalışır olması gerekmekte olup, su atması gerekmektedir.. aracın sileceklerinin ve yıkama sisteminin çalışmaması araç muayenesinde ağır kusur kabul edilmekte olup muayeneden geçmeye engel teşkil etmektedir.. aracın iç ve dış aynalarının kontrolü.

 

Araç Muayenede Koltuklar ve Emniyet Kemerlerinin Kontrolü; Aracın emniyet kemerleri tam olmalı ve hepsinin çalışır durumda olması gerekmektedir.  araçta bulunan bir tane kemerin dahi çalışmaması araç muayenesinde ağır kusur kabul edilmekte ve araç muayeneden geçememektedir... Aracın Koltuklarının sayısı, ruhsatla tam olmalı ve hasarlı olmamalıdır. aracın koltuklarının ve bağlantı noktalarının uygun olmaması ağır kusurlu kabul edilmemektedir..

 

15 Ağustos 2007 tarihinde imzalanan İmtiyaz Sözleşmesi gereği ülke genelinde açılması gereken araç muayene istasyonlarının tamamı açılmış ve faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Araç muayene istasyonlarının açıldığı 11/01/2008 tarihinden bugüne kadar yapılan uygulamalar esnasında elde edilen tecrübe ve ortaya çıkan ihtiyaçlar dikkate alınarak araç muayene hizmetinin, bu konudaki mevzuatın amaç ve hedeflerine uygun gerçekleşmesini teminen aşağıdaki usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre:

(1)   ARIZALAR

1) Sabit ve seyyar araç muayene istasyonlarında, araçların muayenesine veya muayene sonuçlarının elektronik ortamda Bakanlığımıza gönderilmesine engel teşkil eden her türlü arıza durumunda, arızaların yetkili kişiler veya yetkili servisler tarafından tespiti ve onarımına ilişkin bilgi ve belgeler arızanın başlangıcından itibaren, en geç iki gün içinde Bakanlığa bildirilir.

2) Seyyar araç muayene istasyonlarında bulunan cihazlarda oluşan arızalar nedeniyle Bakanlığa bildirilen çalışma programına uygun olarak gidilemeyen/hizmet verilemeyen yerde arıza, üç gün içerisinde giderilerek muayene hizmetinin verilmesi sağlanır.

(2) ELEKTRONİK VERİ AKTARIMI

1) Sabit ve seyyar araç muayene istasyonlarında yapılan araç muayene uygulaması, merkezi web tabanlı bir sistem üzerinde gerçek zamanlı olarak Bakanlık bilgi işlem sistemlerine entegre olarak çalışır.

2) Araçların özellikleri ve teknik bilgileri ile muayene sonuçlarının yer aldığı/işlendiği herhangi bir araç muayene raporu, Ulaştırma Bilgi Sisteminde kayıtlı olmaması halinde geçerli sayılmaz.

3) Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik tescil kuruluşlarınca araç muayene istasyonlarına tespit amacıyla gönderilen araçlara ait bilgiler gerçek zamanlı olarak Bakanlık bilgi işlem sistemlerine aktarılır.

(3) DOKÜMANLAR

(1) Araç muayene istasyonlarında kullanılan cihazlar ilgili mevzuatta belirtilen aralıklarla yetkili kurum/kuruluşlarca ölçülür/kalibre edilir ve bununla ilgili belge ve dokümanlar muhafaza edilir.

2) Muayene raporlarının bir sureti kağıt ortamında 5 yıl arşivlenir.

3) İşletici veya alt işleticilere ilişkin olarak ticaret sicil gazetesinde yayımlanması gereken adres, unvan,  sermaye miktarı, hissedarlar, temsil ve ilzama yetkili kişilerle ilgili değişikliklerin yayımlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde ticaret sicil gazetesinin aslı veya onaylı sureti ile birlikte Bakanlığa bildirilir.

(4) ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ - SÜRELER

1) Araç muayene istasyonlarında çalıştırılan hafif vasıta muayene teknisyenlerinin muayene tekrarı hariç araç başına işlem süresi ortalama 15 dakika (bu sürenin hesaplanmasında 2 adet traktör veya motorlu bisiklet veya motosiklet 1 adet otomobil olarak değerlendirilir), ağır vasıta muayene teknisyenlerinin araç başına işlem süresi ortalama 30 dakika olarak esas alınır ve söz konusu teknisyenlerin muayene yapabileceği azami araç sayıları buna göre belirlenir.

2) Pazar günlerinde araç muayene istasyonlarında çalışmada bulunulamaz. Ancak istisnai durumlarda Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün onayı alınmak şartıyla çalışma yapılabilir.

3) Çalışmak için gerekli tüm diğer yasal izin, iş ve işlemlerin tamamlanmış olması ve önceden Bakanlığa bilgi verilmesi şartıyla, sadece belirli bir Belediyeye ait toplu taşıma araçlarının veya çok sayıda araca sahip bir kamu kurumuna/kuruluşuna ait araçların muayeneleri, belirli bir resmi tatil gününde veya günlerinde veya normal mesai saatleri dışında fazla mesai yapmak suretiyle sadece sabit muayene istasyonunda yapılabilir.

4) Seyyar araç muayene istasyonlarında; bir saatte en fazla 4 (dört) ve bir günde en fazla 32 (otuz iki) araçtan fazla araç muayenesi yapılamaz (bu sayının hesaplanmasında 2 adet traktör veya motorlu bisiklet veya motosiklet 1 adet otomobil olarak değerlendirilir). Ancak bir günde muayeneye gelen araç sayısının 32 (otuz iki) adetten fazla olması halinde muayene işlemlerine ertesi gün de devam edilir.

5) Motorlu araç trafik belgesinde yazılı muayene geçerlilik süresinin resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda, muayene geçerlilik süresi, tatil gününü takip eden ilk iş günü olarak kabul edilir.

6) Gerekli personelin sağlanması ve Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün onayının alınmasını müteakip muayene istasyonları vardiya sistemi ile çalışabilir. Ayrıca, gerekli görülen istasyonlar için işleticinin bu konuda talebi olmaksızın, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce talep edilmesi halinde en geç 10 gün içerisinde söz konusu istasyonlarda vardiya sistemine geçilir.

7) Çalışmak için gerekli tüm diğer yasal izin, iş ve işlemlerin tamamlanmış olması şartıyla, pazar günleri dışında kalan resmi tatil günlerinde, İşletici tarafından Bakanlığa en az 7 gün önceden bilgi verilmek suretiyle istasyonlar hizmet vermeye devam edebilir. Ayrıca bu konuda İşleticinin talebi olmaksızın, en az 7 gün önceden işleticinin bilgilendirilmesi suretiyle Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce tatil günlerinde istasyonların çalıştırılması için res’en talimat verilebilir.

8) Sabit araç muayene istasyonlarında iş yoğunluğuna bağlı olarak Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün fazla mesai yapılması hususundaki talimatı en geç 7 (yedi) gün içerisinde uygulamaya geçirilir.

9) Mesai saatinin bitimine 30 dakika kalıncaya kadar araç muayenesi amacıyla sabit araç muayene istasyonuna gelen bütün araçlara sıra numarası verilir ve sıra numarası verilen araçların muayene işlemi tamamlanmadan mesai sonlandırılmaz.

10) Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden izin alınmak şartıyla; araç muayene istasyonlarında sadece randevuyla araç muayene hizmeti verilebilir. Sadece tamamen randevu ile çalışan muayene istasyonlarında; muayene tekrarları da randevu ile yapılır ancak muayene tekrarlarının randevuları öncelikli olarak verilir, muayene tekrarlarına ilişkin randevular toplam muayene oranının % 25’ini, periyodik muayenelere ilişkin randevular ise toplam randevuların %75’ini geçemez. Ancak muayene tekrarı randevuları için talebin %25’den az olması durumunda kalan miktar için periyodik muayenelere randevu verilebilir. Aynı şekilde,  periyodik muayene randevuları için talebin %75’den az olması durumunda kalan miktar için muayene tekrarlarına randevu verilebilir. Ancak, üzerinde değişiklik yapılan araçlar ile trafik zabıtasınca muayenesinin yapılması için araç muayene istasyonlarına gönderilen araçların muayenelerine öncelik tanınır ve randevulu olma şartı aranmaz.

11)  Muayene tekrarına gelinmesi için verilen bir aylık sürenin pazar günü veya resmi tatil gününde sona ermesi halinde bu süre takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.

(5) ARAÇ MUAYENE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

1) Muayene sonucunda “EMNİYETSİZ” sınıfına giren kusurları tespit edilen araçların muayene tekrarları da, Yönetmeliğin 8 inci maddesinde  “AĞIR KUSURLU” araçlar için belirlenen muayene tekrarına uygun olarak yapılır.

2) Hiçbir kamu kurum/kuruluşu ile özel veya tüzel kişiliklere ait kuruluşlara ayrı bir muayene kanalı tahsis edilemez.

3) Ambulans, itfaiye, emniyet teşkilatına ait resmi araçlar, özürlü vatandaşlara ait araçlar ve muayene tekrarına gelen araçların muayeneleri öncelikli olarak yapılır.

4) Ambulansların muayene işlemlerinde; sedyenin bir koltuk olarak değerlendirilmesi, ilkyardım çantası istenilmemesi ve hasta mahremiyeti amacıyla takılan buzlu camların herhangi bir kusur olarak değerlendirilmemesi gerekir.

5) Büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) veya diğer yerlerde ilgili trafik komisyonları kararları gereğince uygulanan ve aracın rengini değiştirecek nitelikte olmayan renkli kuşaklara sahip ticari araçların muayenelerinde, bu kuşakların araç tescil belgelerine işlenmesi şartı aranmaz.

6) İcra Dairelerinden satın alınan araçlar için “fenni muayenesinin yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığını belirten ilgili vergi dairesinden alınmış bir yazı” ile başvurulması halinde, söz konusu yazı aslı ile icra satış işlemine ilişkin belgelerin ilgili istasyonda arşivlenmesi kaydıyla, bu araçların muayeneleri yapılır.

7) Araç muayenesine başlanılabilmesi için; trafik tescil belgesi aslı, fenni muayene izin belgesi, (bu izin belgesi, istasyonda yapılan Maliye Bakanlığı sistem sorgulamasında aracın vergi borcu olmadığı görüldüğünde aranmaz.), geçerli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi (İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.), tadilat muayenelerinde, ayrıca yetkili mühendis tarafından çizilen onaylı tadilat projesi ve hesaplarının ibraz edilmesi gerekir.

8) Araç muayene raporunda, Araç Muayenesi Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesi”nin eki olan kusurlar tablosunda belirlenen kusur metinleri ve kusur numaraları ile açıklama metinlerinin haricinde herhangi bir kusur ve buna ilişkin açıklama veya numaralandırma yapılamaz.

9) Araç muayenelerinde, muayenesi yapılan aracın sınıfına göre kusurlar tablosunda belirtilen tüm kusurlar incelenerek araç muayene raporunda belirtilir.

(6) ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

İLİŞKİN HUSUSLAR

1) Her bir sabit araç muayene istasyonunda her vardiya için en fazla bir istasyon amiri ve her sekiz araç muayene teknisyeni için en az bir istasyon amir yardımcısı, kendisine bağlı bir seyyar araç muayene istasyonu bulunan sabit araç muayene istasyonlarında ise ayrıca ilave bir istasyon amir yardımcısı istihdam edilir.

2) Araç muayene istasyonlarında çalıştırılacak istasyon amiri, amir yardımcısı ve muayene teknisyenleri Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün onayı olmadan çalıştırılamaz.

3) Muayene istasyonu amirinin işten ayrılması veya başka bir mücbir sebeple istasyona gelememesi durumunda, 3 (üç) iş günüyle sınırlı olmak ve Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün onaylaması kaydıyla, o istasyonda görevli bir istasyon amir yardımcısı muayene istasyonu amiri vekili olarak görevlendirilebilir. Aynı şekilde istasyon amirinin senelik izne ayrılması halinde istasyon amirinin izin süresi boyunca, hastalanması halinde ise sağlık raporunun süresi boyunca amir yardımcısı istasyon amiri vekili olarak görevlendirilebilir.

4) Muayene istasyonlarında yaşanan yoğunlukların kısa sürede eritilebilmesi bakımından, bu tür durumlarda, görev yaptığı muayene istasyonunda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi kaydıyla herhangi bir muayene istasyonunda görev yapan bir muayene teknisyeni aynı il sınırları içinde yer alan diğer muayene istasyonlarında Bakanlığa bilgi verilmek suretiyle geçici olarak görevlendirilebilir.

5) Bakanlığımızca gerekli görülmesi ve İşleticiye bildirilmesi halinde bir istasyonda çalışan bir kısım veya tüm personelle ilgili yer ve/veya unvan değişikliği yapılabilir veya bu kişiler araç muayenesine ilişkin bütün görevlerinden alınabilir.

6) Seyyar muayene istasyonlarında yapılan muayenelerde, “emniyetsiz” veya “ağır kusur” sınıfına giren kusurları tespit edilen araçların yönetmelikte belirtilen süre içindeki ücretsiz muayene tekrarı, hizmeti veren seyyar muayene istasyonunda veya seyyar istasyonun bağlı olduğu merkez istasyonda veya aynı il sınırları içindeki başka bir sabit istasyonda ücretsiz muayene tekrarına ilişkin hak kaybedilmeksizin yapılır.

7) Birden fazla muayene kanalı ihtiva eden sabit araç muayene istasyonlarında muayene kanalları numaralandırılır ve muayenenin yapıldığı muayene kanalının numarası muayene raporuna yazılır.

8) Seyyar muayene istasyonları, sadece iş programında yer alan yerlerde hizmet verebilir.

9) Araçlar üzerine logo işletilmesi veya sökülmesi, aracın renginin değiştirilmesi, motor ve şasi numaralarının tespiti, servis araçlarına kuşak takılması veya sökülmesi, takoğraf taktırılması veya söktürülmesi, hususi olarak tescilli araçların ticari taksiye veya ticari taksilerin hususi araçlara dönüştürülmesi durumları haricinde tespit muayenesi yapılmaz. Bu durumların tespiti için trafik kuruluşlarınca muayene istasyonlarına gönderilen araçların tespit muayeneleri ücretsiz olarak yapılır.

10) Araç yoğunluğunun olduğu köy, kasaba ve beldelerde de seyyar araç muayene istasyonuyla araç muayene hizmeti verilmesinin talep edilmesi halinde, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün onayı alınmak suretiyle veya Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün doğrudan talebiyle bu talepler günlük olarak hazırlanan iş programına dahil edilir ve bu yerlerde muayene hizmeti verilir.

11) Araç muayenesi sonucunda ağır kusurlu ve/veya emniyetsiz olduğu tespit edilen araçlar, belirlenen eksikliklerin giderilmesi için herhangi bir yetkili servis ve/veya tamirhaneye istasyonlarda görevli personel tarafından yönlendirilemez.

12) Trafikten çekme belgesi alıp belli bir süre sonra tekrar trafiğe çıkarılan taşıtlardan, trafikten çekildiği süre boyunca araç muayenesi gerekmediğinden bu süre için, %5 tutarındaki gecikme bedeli tahsil edilmez.

13) Motorlu araç trafik belgesinin zayii olması halinde; son muayene tarihini belirtir ilgili vergi dairelerinden araç muayene harcının ödendiğine dair belge veya buna ilişkin ilgili vergi dairesinden alınacak yazı aslının verilmesi halinde, söz konusu belge veya yazının ilgili istasyonda arşivlenmesi kaydıyla gecikme bedeli, belgelenen bu süre için tahsil edilmez. Son muayene tarihinin belgelendirilememesi halinde ise 01.01.2005 tarihi esas alınarak gecikme tarihinden itibaren gecikme bedeli tahsil edilir.

14) Sabit ve seyyar araç muayene istasyonlarında; otomasyon sisteminden Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının ilk iş günü esas alınmak suretiyle alınan ve alınma tarihi itibarıyla son bir yıllık ülke ortalamasına göre;

a)                 Sabit araç muayene istasyonlarında yapılan ilk muayenelerden geçememe oranında en fazla ± % 35’lik, muayene tekrarlarında ise en fazla ± % 70’lik bir sapma,

b)                Seyyar araç muayene istasyonlarında yapılan ilk muayenelerden geçememe oranında en fazla ± % 45’lik, muayene tekrarlarında ise en fazla ± % 90’lık bir sapma,

kabul edilebilir bir değer olarak sayılır.

15) Araç muayene istasyonlarında yapılacak periyodik muayenelerde;

a) Bir kişinin bir takvim ayı içerisinde başka bir gerçek kişiye ait sadece bir aracı muayeneye getirebilmesi, aynı kişinin birden fazla aracı aynı takvim ayı içerisinde muayeneye getirmek istemesi halinde ise; bu araç/araçlar için içinde bulunulan yıl içerisinde düzenlenmiş noter onaylı vekâletnameleri muayene istasyonu yetkililerine vermesi, muayene istasyonu yetkililerinin de bu vekâletnameleri kayıt altına alarak en az bir yıl süreyle arşivlemesi zorunludur.

b) Tüzel kişiliklerle ilgili olarak;

1) Tüzel kişilik çalışanlarının, bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanarak kendilerine verilmiş olan ve muayene yaptırmaya yetkili olduğunu belirten bir yazı ile birlikte tüzel kişiliğe ait aracı muayeneye getirebilmesi, muayene istasyonu yetkililerinin de kendilerine verilen bu yazıları kayıt altına alarak bir yıl süreyle arşivlemesi zorunludur.

2) Tüzel kişiliğe ait bir aracın tüzel kişilik çalışanı olmayan bir kişi tarafından muayeneye getirilmesi halinde ise; bu kişi için içinde bulunulan yıl içerisinde düzenlenmiş noter onaylı vekâletnameyle aracı muayeneye getirebilmesi, muayene istasyonu yetkililerinin de kendilerine verilen bu vekâletnameleri kayıt altına alarak bir yıl süreyle arşivlemesi zorunludur.

c) (a) ve (b) bentlerindeki kurallara uyulmadan muayeneye getirilen araçlar istasyon park alanına alınmaz.

16)  Araç muayene istasyonlarına uygulanacak cezai işlemlerde; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen bir yıllık sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin takvim yılının başlangıç ve bitiş tarihleri esas alınarak uygulanır.

17) Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne yarış aracı olarak kullanılmasına izin verildiği bildirilen araçların muayenelerinde,  bu araçların yarışa ilişkin ilave donanımları ağır kusur veya emniyetsiz olarak değerlendirilmez.

18) 30 adet ve üzeri sayıda araç için yaptırılacak tespit muayeneleri, araçların bulundukları yerde yapılabilir.

19)  Hususi otomobil olarak tescili yapılmış bir araç ticari otomobile dönüştürülürken, muayene geçerlilik süresinin bitimine bir yıldan az kalan araçlar için dönüşüm tarihinden itibaren kalan süre kadar, bir yıldan fazla kalan araçlar için ise bir yıllık muayene süresi verilir.

20) Ticari otomobil olarak tescili yapılmış bir aracın hususi otomobile dönüştürülmesi halinde söz konusu araçlara geçerli muayene süresinin sonuna kadar muayene süresi verilir.

21) Trafik tescil kuruluşlarınca düzenlenen araç tescil ve trafik belgelerinde motor ve şase numaralarında sehven sadece 1 (bir) yerine “I” harfi, 0 (sıfır) yerine “O” harfi veya “Q” harfi ve “S” harfi yerine “Ş” harfi yazıldığının araç muayenelerinde tespiti halinde, motor ve şasi numarasında başka bir eksiklik veya yanlışlık bulunmaması kaydıyla bu durum hafif kusur olarak değerlendirilir.

22) 01/01/2009 tarihinde yürürlüğe giren Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği ile Tip Onayı Yönetmeliklerinin yürürlüğe giriş tarihlerinden önce trafiğe çıkmış olan ve çeşitli tadilatlar sonucunda kamu yararına kullanılmak üzere cenaze yıkama aracı, gezici kütüphane aracı, kan alma aracı, cenaze nakil aracına dönüştürülen araçlar, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin (c) bendinin 14 numaralı alt bendinde yer alan özel amaçlı taşıtlar (araç tescil belgesinde özel amaçlı taşıt yazmasa bile) gibi muayene işlemine tabi tutulur ve bu araçların muayene işlemlerinde tadilat projeleri istenilir, ancak bu projeler Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği kapsamı dışında değerlendirilir.

(7) DİĞER HUSUSLAR

1) Araçların muayeneleriyle ilgili olan ve mevzuatta açıkça belirtilmeyen hususlara ilişkin talepte bulunan kişi/kurum/kuruluşlar taleplerini Bakanlığımıza yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirilir ve Bakanlığımız talimatları olmadan bu talepler karşılanmaz.

2) Araç muayene istasyonu hizmet binası, idari bina ve park alanından bağımsız olmak kaydıyla muayene istasyonlarında kafeterya, taşıt hizmet noktaları (oto koruma, temizlik, yıkama vb.) ile ATM ve ankesörlü telefon için özel alan tahsisi yapılabilir.

3) Araç muayene istasyonu idari binasına kuru yiyecek ve içecek otomatları konulabilir.

4) Kurulması gereken asgari sayıdaki sabit istasyonların haricinde, istasyon yerlerine ilişkin hususlar hariç olmak üzere şartname, sözleşme ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer tüm şartların sağlanması halinde ek sabit muayene istasyonu kurulabilmesine Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından izin verilebilir.

5) Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla işleticiler; muayene edilen araçlarla ilgili olarak kusursuz, hafif kusurlu, ağır kusurlu ve emniyetsiz muayene raporu düzenlenen araç sayılarını Bakanlığın izni olmadan basın kuruluşlarıyla paylaşabilir.

6) Araçların muayenelerinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirlenen boyutlara uygun olmayanlar ağır kusurlu olarak değerlendirilir. Ancak; kamyon ve kamyonet şasileri üzerine monte edilmiş kasaların tüm boyutları için; römork ve yarı römorkların ise sadece yükseklikleri için %2 oranına kadar olan fazlalık hafif kusur olarak değerlendirilir.

7) Bu Genelgeye aykırı davranan işleticilere 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde öngörülen yaptırımlar uygulanır.

 
DUYURULAR
Avrupa Ülkelerinde Araç Muayenesi
Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayınlanan Avrupa Ülkelerindeki Araç Muayene uygulamaları hakkında bilgi dosyasına buradan ualaşabilirsiniz.

2011 Bandrol Listesi
01 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olacak bandrol listesine buradan ulaşabilirsiniz.

2011 Yılı Araç Muayene kusur tablosu

Ulaştırma Bakanlığı araç muayenesi kusurlar tablosunda 01 Ocak 2011’dan geçerli olmak üzere değişiklikler yaptı. 2011 yılı araç muayene kusur tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.Gecikme Bedeli

Değerli Müşterimiz,

Muayene süresi geçen araçlardan muayene geçerlilik tarihinden itibaren gecikme bedeli alınmakta olduğunu önemle hatırlatmak isteriz.

 Devamı


Online Ziyaretçi: 1
Bu Gün : 42
Toplam :210788